LCI

Ladies Circle International

Ladies Circle är en internationell organisation av unga kvinnor upp till 45 år. Möten – lokala, nationella och internationella, företagsbesök, föreläsningar, trevligt umgänge och välgörenhet – utgör grunden för den ideella verksamheten Ladies Circle Sverige. Vårt motto är “Friendship and Service” och målsättningen är att vidga vår intressesfär, öka vår förståelse för andra människors åsikter och levnadsvillkor, samt medverka till internationell förståelse och vänskap

www.ladiescircleinternational.org