Charity

Friendship and service

När Ladies Circle grundades i efterkrigstidens England var behovet av socialt arbete omfattande. Under mottot ”Friendship and service” engagerade sig medlemmarna i att stödja olika samhällsbehov, inklusive att hjälpa på sjukhus, besöka patienter, samla in kläder för föräldralösa barn och vårda äldre.

Denna anda av välgörenhet och tjänst har varit kärnan inom Ladies Circle sedan dess grundande, och devisen ”Friendship and service” är vägledande för medlemmarna.

Inom Tangent fortsätter engagemanget och glädjen i att erbjuda en hjälpande hand. Vi förstärker detta genom att stödja både LC Sveriges nationella charityprojekt samt valda internationella projekt. Genom att upprätthålla denna dedikation till välgörenhet strävar vi efter att göra en meningsfull och positiv påverkan på både lokala och globala samhällen.

NATIONELLT

Suicide Zero

Vi vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Varje självmord är ett för mycket.

Suicide Zero 

Internationellt

Kvinna till Kvinna

En av världens främsta kvinnorätts­organisationer
Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. Vi synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter.

Med över 100 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är vi en av världens främsta kvinnorättsorganisationer.

Kvinna till Kvinna

interNATIONELLT

Sri Lanka

Tangent Sverige har under verksamhetsåret 2023/24 etablerat ett charityprojekt direkt med våra guddöttrar Tangent Sri Lanka. Tillsammans med Tangentklubben Colombo 2 renoverar vi tandläkarkliniken på Lady Ridgeway Hospital i Colombo.

Kliniken kommer efter utbyggnaden kunna ta emot 3 gånger så många barn/patienter mot vad de kunde göra tidigare. Genom olika initiativ har vi inom Tangent Sverige tillsammans samlat in 90 000 kronor som oavkortat går till byggnadsmaterialet för utbyggnaden. Sri Lankas arme står för kostnadsfri ingenjörskunskap och arbetskraft så att alla medel kan utnyttjas för ändamålet. Barnen som besöker kliniken får kostnadsfri vård, som de annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att få.

Tangent Sverige är stolta över att kunna bistå i detta projekt som beräknas vara klart för invigning i slutet av april 2024.