Riksmöte


Riksmöte Side by Side utgör det övergripande beslutsorganet där Tangent Sverige, Old Tabler, Ladies Circle och Round Table samlas för att diskutera och fatta beslut om centrala aspekter av organisationerna. Det är en viktig sammankomst där ekonomiska frågor, stadgar och välgörenhetsprojekt blir föremål för noggrann övervägande och beslut.

Vid detta möte väljs även huvudstyrelsen som kommer att leda och guida organisationerna under kommande verksamhetsår.

Riksmötet Side by Side är således en plattform där representanter från varje organisation arbetar tillsammans för att staka ut riktningen och målen för framtiden. Genom öppen dialog och samarbete får varje medlem möjlighet att påverka och bidra till den övergripande visionen. Det är en unik möjlighet för medlemmarna att förena sina krafter och gemensamt forma organisationernas framtid samtidigt som de stärker de värderingar av vänskap och service som ligger till grund för deras engagemang.

Anmäl dig redan idag på länken nedan

Riksmöte i Leksand