HYM

Half Year Meeting (HYM), som årligen genomförs side by side mellan Tangent Sverige och Old Tablers, utgör en viktig och dynamisk sammankomst. Det är en möjlighet för medlemmar från båda organisationerna att samarbeta och reflektera över de första sex månaderna av verksamhetsåret. Vid detta möte delas erfarenheter och pågående projekt.

Half Year Meeting fungerar som en plattform för att främja samverkan och gemenskap mellan Tangent och Old Tablers. Medlemmarna får chansen att utbyta idéer, inspirera varandra och stärka banden mellan de två organisationerna. Utöver att reflektera över prestationer under de första månaderna, används mötet också för att planera och fokusera på mål och utmaningar som ligger framåt.

Detta halvårsvisa möte är därmed en strategisk och sammanhållande stund där Tangent Sverige och Old Tablers gemensamt arbetar mot att utveckla våra organisationer.