Distriktsmöten

Distriktsmöten i Ladies Circle utgör en viktig del av medlemsengagemanget och möjliggör för medlemmarna i fyrklövern att fördjupa sina band inom organisationerna. Vid dessa möten samlas medlemmar från olika delar av landet för att diskutera aktuella ärenden, planera välgörenhetsaktiviteter, dela erfarenheter och få information från respektive huvudstyrelse.

Tangent deltar aktivt i dessa möten och informerar om hur man kan gå vidare efter Ladies Circle och fortsätta sitt engagemang inom Tangent Sverige.

Distriktsmöten ger en plattform för att utbyta idéer och erfarenheter som kan inspirera medlemmarna i att göra en meningsfull påverkan i sin egen klubb, nationellt, internationellt och i samhället. Det är en möjlighet att bygga starka nätverk och vänskap som sträcker sig bortom den lokala klubben. Det är en möjlighet att förbli en del av en stöttande gemenskap och samtidigt utforska nya vägar för fortsatt circlande och engegemang.

www.ladiescircle.se